Projekt Empatia

______________________________________________________

Projekt Empatia to przestrzeń do popularyzowanie i praktykowania komunikacji opartej na empatii, bazującej na Porozumieniu bez Przemocy Marshalla Rosenberga.

 

Nasze cele______________________________________________

  • wspieranie rozwoju empatii
  • rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych
  • promowanie zachowań prospołecznych
  • budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu zarówno w rodzinie, jak i w środowisku pracy

 

Nasze wartości___________________________________________

Empatia

Empatia to otwarcie się na doświadczenia innych, na ich potrzeby, myśli i pragnienia. To świadoma obecność z drugim człowiekiem, kiedy „cali jesteśmy z rozmówcą, bez reszty obecni w przestrzeni jego przeżyć" (Rosenberg).

Różnorodność postaw, myśli i pragnień

Każdy z nas ma inne pragnienia, każdy z nas inaczej patrzy na świat. Różność perspektyw czyni nasz świat bogatszym.

Szacunek

Szacunek wobec poglądów, opinii i postaw otwierają nas na szczerą, autentyczną komunikację z drugim człowiekiem.

Dawanie z serca

Najhojniej obdarzona czuję się, kiedy ode mnie coś przyjmujesz
- gdy rozumiesz radość, z jaką składam ci dar.

I wiesz, że robię to nie po to, abyś miał u mnie dług,
lecz po prostu chcę, żeby moja miłość do ciebie dała owoce.
Z wdziękiem brać – kto wie, czy to nie największy dar.
W ogóle nie rozróżniam tych dwóch stron medalu.
Kiedy mi coś dajesz, oddaję ci swoje przyjmowanie.
A kiedy bierzesz ode mnie, taka się czuję obdarzona” (Ruth Bebermeyer).

 

____________________________________________________________________